کتاب های درسی

پایه
17
19
24
رشته
27
38
36
10
8

فلسفه (2)

پایه:دوازدهم
رشته:علوم انسانی
فلسفه (2)

تحلیل فرهنگی

پایه:دوازدهم
رشته:علوم انسانی
تحلیل فرهنگی

جامعه شناسی (3)

پایه:دوازدهم
رشته:علوم انسانی
جامعه شناسی (3)

تاریخ (3) - ایران و جهان معاصر

پایه:دوازدهم
رشته:علوم انسانی
تاریخ (3) - ایران و جهان معاصر

جغرافیا (3) (کاربردی)

پایه:دوازدهم
رشته:علوم انسانی
جغرافیا (3) (کاربردی)

دین و زندگی (3)

پایه:دوازدهم
رشته:علوم انسانی
دین و زندگی (3)

عربی، زبان قرآن (3)

پایه:دوازدهم
رشته:علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (3)

فیزیک (3)

پایه:دوازدهم
رشته:علوم تجربی
فیزیک (3)

ریاضی (3)

پایه:دوازدهم
رشته:علوم تجربی
ریاضی (3)

تاکنون اشعاری مانند «نابرده رنج، گنج میسّر نمی‌شود» یا «به رنج اندر است ای خردمند، گنج» را شنیده‌اید. ناگفته پیداست که رسیدن به قله‌های موفقیت بدون تلاش و پشتکار امکان‌پذیر نیست. ما اینجاییم تا شما را راحت‌تر به خواسته‌هایتان برسانیم.

تمامی حقوق برای آموزشگاه مجازی احمدی محفوظ است.