ویدئوهای آموزشی

پایه
52
54
60
رشته
61
16
16
34
16

تست‌های درس هفتم علوم و فنون سال دهم رشته انسانی

استاد:دکتر ابوذر احمدی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی, علوم و معارف اسلامی
سال تولید:1402

پرسش‌های درس هفتم علوم و فنون سال دهم رشته انسانی

استاد:دکتر ابوذر احمدی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی, علوم و معارف اسلامی
سال تولید:1402

درس‌نامه درس هفتم علوم و فنون سال دهم رشته انسانی

استاد:دکتر ابوذر احمدی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی, علوم و معارف اسلامی
سال تولید:1402

درس سوم فصل دوم ریاضی و آمار سال دهم رشته انسانی (نمودار تابع خطی)

استاد:دکتر امیدرضا پورحسینی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

درس دوم فصل دوم ریاضی و آمار سال دهم رشته انسانی ( ضابطه جبری تابع)

استاد:دکتر امیدرضا پورحسینی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

درس اول فصل دوم ریاضی و آمار سال دهم رشته انسانی (تابع)

استاد:دکتر امیدرضا پورحسینی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

درس سوم فصل اول ریاضی و آمار سال دهم رشته انسانی (حل معادلات گویا)

استاد:دکتر امیدرضا پورحسینی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

بخش سوم درس دوم فصل اول ریاضی و آمار سال دهم رشته انسانی (حل معادله درجه 2 و کاربردها)

استاد:دکتر امیدرضا پورحسینی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

بخش دوم درس دوم فصل اول ریاضی و آمار سال دهم رشته انسانی (حل معادله درجه 2 و کاربردها)

استاد:دکتر امیدرضا پورحسینی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

بخش اول درس دوم فصل اول رساضی و آمار سال دهم انسانی (حل معادلات درجه 2 و کاربردها)

استاد:دکتر امیدرضا پورحسینی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

درس یکم فصل اول ریاضی و آمار سال دهم انسانی (معادلات و مسائل توصیفی)

استاد:دکتر امیدرضا پورحسینی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

تمرین و تست مبحث اعداد

استاد:دکتر مسعود محمدی
پایه:دهم, یازدهم, دوازدهم
رشته:علوم انسانی
سال تولید:1402

تاکنون اشعاری مانند «نابرده رنج، گنج میسّر نمی‌شود» یا «به رنج اندر است ای خردمند، گنج» را شنیده‌اید. ناگفته پیداست که رسیدن به قله‌های موفقیت بدون تلاش و پشتکار امکان‌پذیر نیست. ما اینجاییم تا شما را راحت‌تر به خواسته‌هایتان برسانیم.

تمامی حقوق برای آموزشگاه مجازی احمدی محفوظ است.